Forum Gladiatorium (14)
Banka (5)
Cvičisko (20)
Knižnica (8)
Kúpele (8)
Negotium X (5)
Skladisko (8)
Spolkový trh (12)
Sídlo Domínia (13)
Templum (11)
Villa Medici (18)
Toto je sídlo spolku IWolf-PackI. Všetci členovia môžu využívať kúpele a iné spolkové objekty, komunikovať medzi sebou a zistiť o spolku veľa vecí. Fórum Gladiatorium je administratívnym centrom spolku.